previous arrow
next arrow
Slider

Verksamhet


Ändamål
Att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen genom att förvärva och förvalta fast och lös egendom samt att på områden inom stadsplanelagd del av Rydebäcks Gård iordningställa och underhålla gångvägar och grönområden, vilkas skötsel varken ankommer på kommunen eller enskild tomtägare.

Vad innebär detta ?
Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård äger ca 45.000 m2 mark. Av detta består 22.000 m2 av gräsmattor och 6.200 m2 planteringar. Asfalterad yta uppgår till ca 20.000 m2. Att förvalta och underhålla asfalterade gångvägar och ytor innebär snöröjning och återkommande nyasfaltering. Senaste stora asfalteringen gjordes 1995. En anlitad entreprenör (Örestads Farmartjänst) sköter snöröjning samt vård av gräsmattor och planteringar.

Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård är inte ansvarig för dräneringar, dagvattenbrunnar, elstolpar eller belysning inom området. Föreningen ansvarar för några lekplatser (sandlådor). Här är en länk till kartor.

Verksamheten bedrivs i form av samfällighetsförening där varje fastighet är medlem. Totalt 464 fastigheter är medlemmar.

Organisationsnummer: 717914-5060
Bolagsform: Samfällighetsföreningen

För ärenden till styrelsen vänligen använd mailadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

På Internet sedan 2011.10.19, Page is done LioNStyle