previous arrow
next arrow
Slider

KartorVilka ytor tillhör föreningen och vilka tillhör kommunen ? Tyvärr är det inte alltid så lätt att säga. 
Därför har vi lagt upp större och tydligare kartor som visar föreningens mark. Se kartor nedan. 

Svanögatan (norra) 
Svanögatan (södra) 
Vargögatan (norra) 
Vargögatan (södra) 
Älgögatan (norra) 
Älgögatan (södra) 
Ulvögatan (norra) 
Ulvögatan (södra) 
Tjörngatan - Orustgatan
Orustgatan - Hälsögatan
Hälsögatan - Hönögatan - Särögatan
Särögatan
Särögatan - Valögatan - Björkögatan
Lindögatan - Ramsögatan - Fogdögatan
Sturkögatan - Hasslögatan (Norra)
Sturkögatan - Hasslögatan (Södra)
Aspögatan - Ekögatan - Sturkögatan
Ekögatan - Aspögatan
Tärnögatan - Ekögatan
Möcklögatan - Tärnögatan
Brunnar norra området
Brunnar södra området

  


Ovan: 
-första kartan - övergripande karta för vår förening markerat med rött. Området genomkorsars av stråk som tillhör Helsingborgs kommun. 
-andra kartan - mark tillhörande föreningen markerad i blått. 


 

Tomtkartor


Kommunens mark är färgmarkerad: 
GULT - asfalterad gång
GRÖNT - gräsmatta
ORANGE - häck

   
Våra brunnar - inventering juni 2017 

 

På Internet sedan 2011.10.19, Page is done LioNStyle