Följande punkter är upphandlade i vårt skötselavtal med Axtor AB (Från och med säsongen 2020). Vinterskötsel är upphandlat med Nylanders Jordbruk AB:

Gräsytor totalt 22 186m2

 • Gräsklippning under växt perioden max 110mm minst 30 mm gräsklippet ligger
  kvar
 • Spridning av fullgödsel 1 ggr/år 1-2 kg /100m2
 • Puts kring träd, sandlådor, stolpar, bänkar mm varannan till var tredje gång

Grus och sandytor

 • Mekanisk ogräsbekämpning 4 ggr/år
  Häckar totalt 2800m2
 • Häckklippning 2 omgångar första klippning mellan v 26-28
 • Häckklippning 2 omgångar mellan v 40-42
 • Total häck 2800 m2
 • Mekanisk ogräsbekämpning under häckar samt i visst buskage 4-6 ggr/år total
  yta 3000 m2.

Träd
Klotlönnar vid parkering och cykelväg ska lyft upp till fri gång och cykelhöjd 1 ggr /år ca
2,5 meter.
Rosenhagtornarna, Platanerna och Robinorna gallras 1ggr/3år
Antalen träd 48st

Asfaltsytor totalt 15950m2

 • Sopning och grusupptagning 1 ggr/år Utförs efter att vinterväghållningen är över.