Asfalteringsprojektet är sedan några veckor tillbaka slutbesiktigat. Under projektets gång dök det upp stora brister på flertalet gångar som inte var planerade att asfalteras från början. Styrelsen beslutade att inkludera gångarna till en kostnad av 306 000 kronor.

Alternativet hade varit att lämna gångarna utanför projektet men bedömningen var att det långsiktigt bästa för föreningen var att ta med dessa nu.

Föreningens likviditet är därför ansträngd och vi behöver tillföra pengar.

Styrelsen har därför beslutat att förskottera 750 kronor för avgiften för 2022.

Vi tar alltså inte ut en extra avgift, utan räknar bort dessa 750 kronor i den avgift som årsmötet beslutar för 2022 Fakturan kommer till er inom de närmaste dagarna och förfaller 31 januari.

Frågor om detta besvaras via mail: info@rydeback.org

Kategorier: Allmänt