Årsmötesdokument 2021

Nedan finns årsmötesdokumenten att hämta hem: Inkomna motioner: Notering: Styrelsen har bett motionären till motion 2 att återkomma med förslag på beslut senast söndagen den 18/4 klockan 18:00. Inkommer ingen ändring kommer motionen att tas upp enligt nedan.

Kallelse till årsmöte 2021

Nu är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte.  Anmälan sker här: https://rydeback.org/arsmote2021/ På grund av det rådande läget så kommer vi att ha årsmötet helt digitalt via Microsoft Teams. Det går att delta via surfplatta, nyare mobiltelefon samt dator. Enda kravet är att enheten är ansluten Läs mer…