Kallelse till årsmöte

Den 19 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte i Rydebäcks Församlingshem på Frösögatan 1.Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast två veckor innan mötet, det vill säga den 5 april och skickas via mail till info@rydeback.org. Ärenden enligt dagordningen Val av ordförande Läs mer…

Uppdatering gällande årsmötesmotion om avveckling av samfällighetsföreningen

På årsmötet i våras väcktes frågan gällande avveckling av samfällighetsföreningen och överlåtelse till kommunal drift. Både motion och svar från styrelsen finns här: Årsmötesdokument – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org) En medlem har arbetat med att undersöka möjligheterna hos kommunen och fått svar enligt bifogad PDF. Styrelsen har beslutat att inte Läs mer…

Sammanfattning från årsmötet

Den 4 april hölls årsmötet för Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård på församlingshemmet i Rydebäck. Deltagandet var tyvärr det lägsta på flera år. Totalt deltog 12 medlemmar, inklusive 6 från styrelsen. Årsmötets beslut, i korthet: Att delvis anta motion om avveckling av samfällighetsföreningen. En arbetsgrupp ska skapas och undersöka möjligheterna till avveckling. Läs mer…

Kallelse till årsmöte

Den 4 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte i Rydebäcks Församlingshem på Frösögatan 1. Önskar ni delta digitalt, maila till info@rydeback.org så får ni en inbjudningslänk. Vi kommer inte att kunna erbjuda hjälp med att ansluta men kommer att öppna mötet en Läs mer…

Fakturor 2021

Fakturorna för årets avgift har skickats ut. I enighet med årsmötets beslut så höjs avgiften från 1400 kr till 2000 kr per år. Läs protokollet här: Dokument – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org) Likt förra året fakturerar vi genom Fortnox för att minska administrationen. Vid utebliven betalning är det även Fortnox Läs mer…

Asfaltering av gångvägar

Enligt beslut på det extra årsmötet i våras kommer vi att asfaltera delar av våra gångvägar. Arbetet inleds med preliminär start vecka 32. Arbetet kommer att ske i tre etapper som finns specificerade nedan. Viss avvikelse mot skiss förekommer då vi valt att lägga till några gångar. Se etapperna nedan