Fakturorna för årets avgift har skickats ut och en del medlemmar har undrat hur pengarna används. Detta är en redogörelse av vad som presenterades för och vad som togs beslut om på årsmötet.

På årsmötet 2022 togs beslut om att lösa lånet som föreningen tog för att asfaltera. På grund av den hastigt införda momsplikten och de stora kostnadsökningarna som inflationen medförde räckte inte avgiften till för att lösa hela lånet. Styrelsen stod där för inför alternativen att skära ner på skötseln eller behålla en del av lånet. Beslutet blev att behålla en del av lånet, därför återstår knappt 300 000 kr av lånet som kommer att lösas när årets avgift är inbetald.

Samfällighetsföreningens medlemmar beslutar gemensamt om avgiften på årsmötet utifrån en inkomst och utgiftsstat. Det kan likställas med en budget. Den finns att läsa längst ner på denna sidan.

Eftersom det är en stram budget med lite marginal så beslutade årsmötet om ytterligare 1000 kronor i avgift som kan faktureras under hösten eller vintern som en buffert om kostnaderna fortsätter att skena. Ambitionen är att denna extraavgift inte ska behöva tas ut.

OBS: summorna är exklusive moms. Det totala fakturerade beloppet är därför 2850.

TotaltPer hushåll
Inkomster
Avgift1 057 920,00 kr2 280,00 kr
Utgifter
Regelbunden skötsel341 700,00 kr736,42 kr
Övrig skötsel100 000,00 kr215,52 kr
Snöröjning100 000,00 kr215,52 kr
Underhållsfond69 600,00 kr150,00 kr
Redovisningstjänster40 000,00 kr86,21 kr
Revisor13 000,00 kr28,02 kr
IT tjänster700,00 kr1,51 kr
Övrigt20 000,00 kr43,10 kr
Lånelösen285 000,00 kr614,22 kr
Arvode styrelsen52 500,00 kr113,15 kr
Kategorier: Allmänt