Årets faktura

Viktig information i samband med att årets faktura kommit ut Felaktigt Betalningsvillkor Vi har upptäckt ett fel på fakturan där förfallodatumet anges som 31/5, samtidigt som betalningsvillkoret anger 30 dagar. Detta beror på ett tekniskt fel som uppstod vid skapandet av fakturorna. Vi vill tydliggöra att det är förfallodatumet 31/5 Läs mer…

Kallelse till årsmöte

Din möjlighet att påverka! Den 9 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte på FURILLEN på Ängesögatan 17, översta våningen. Här finns information om förslagen avgift för 2024. Välkommen att delta i beslutet. Årsmöte Samfällighetsföreningen Rydbäcks gård Datum: 2024-04-09 Tid: 19:00 Plats: Vårdboendet Läs mer…

Information om årets avgift

Fakturorna för årets avgift har skickats ut och en del medlemmar har undrat hur pengarna används. Detta är en redogörelse av vad som presenterades för och vad som togs beslut om på årsmötet. På årsmötet 2022 togs beslut om att lösa lånet som föreningen tog för att asfaltera. På grund Läs mer…

Kallelse till årsmöte

Den 19 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte i Rydebäcks Församlingshem på Frösögatan 1.Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast två veckor innan mötet, det vill säga den 5 april och skickas via mail till info@rydeback.org. Ärenden enligt dagordningen Val av ordförande Läs mer…

Information om den extra avgiften

I enighet med vad som beslutades på årsmötet så har en extra avgift om 2220 kr fakturerats hushållen för att lösa det lån föreningen tog för att finansiera asfalteringen 2021. Protokollet finns att läsa här: Sammanfattning från årsmötet – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org) Dokumenten som låg till grund för beslutet Läs mer…

Uppdatering gällande årsmötesmotion om avveckling av samfällighetsföreningen

På årsmötet i våras väcktes frågan gällande avveckling av samfällighetsföreningen och överlåtelse till kommunal drift. Både motion och svar från styrelsen finns här: Årsmötesdokument – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org) En medlem har arbetat med att undersöka möjligheterna hos kommunen och fått svar enligt bifogad PDF. Styrelsen har beslutat att inte Läs mer…

Sammanfattning från årsmötet

Den 4 april hölls årsmötet för Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård på församlingshemmet i Rydebäck. Deltagandet var tyvärr det lägsta på flera år. Totalt deltog 12 medlemmar, inklusive 6 från styrelsen. Årsmötets beslut, i korthet: Att delvis anta motion om avveckling av samfällighetsföreningen. En arbetsgrupp ska skapas och undersöka möjligheterna till avveckling. Läs mer…