Den 19 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte i Rydebäcks Församlingshem på Frösögatan 1.
Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast två veckor innan mötet, det vill säga den 5 april och skickas via mail till info@rydeback.org.

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 5. Styrelsen och revisorernas berättelser.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 11. Val av revisor.
 12. Övriga frågor.
 13. Stämmans avslutning.
Kategorier: Allmänt