Din möjlighet att påverka!

Den 9 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte på FURILLEN på Ängesögatan 17, översta våningen. Här finns information om förslagen avgift för 2024. Välkommen att delta i beslutet.

Årsmöte Samfällighetsföreningen Rydbäcks gård

Datum: 2024-04-09

Tid: 19:00

Plats: Vårdboendet Furillen på Ängesögatan 17, översta våningen

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av två justerare. 
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 5. Styrelsen och revisorernas berättelser.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 11. Val av valberedning
 12. Val av revisor.
 13. Övriga frågor.
 14. Stämmans avslutning.
Kategorier: Allmänt

1 kommentar

Årsmötesdokument och uppdaterad avgiftsinformation – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård · 5 april, 2024 kl. 12:22

[…] På tisdag den 9 april äger årsmötet rum. Läs kallelsen här. […]

Kommentarer är stängda.