Den 4 april hölls årsmötet för Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård på församlingshemmet i Rydebäck.
Deltagandet var tyvärr det lägsta på flera år. Totalt deltog 12 medlemmar, inklusive 6 från styrelsen.

Årsmötets beslut, i korthet:

  • Att delvis anta motion om avveckling av samfällighetsföreningen. En arbetsgrupp ska skapas och undersöka möjligheterna till avveckling. Det krävs personer till arbetsgruppen. Maila info@rydeback.org så kommer ni i kontakt med sammankallande Josef Horvath.
  • Att avslå motion om ökat utrymme mot garage. Samma motion behandlades och avslogs 2021.
  • Att anta styrelsens proposition om en extra avgift á 2220 kr för att lösa lånet som finansierade asfalteringen. Den extra avgiften faktureras i augusti.
  • Att fastställa den ordinarie avgiften till 2 850 kr minus det förskott på 750 kr som fakturerades under vintern. Betalade du förskottet så blir din avgift alltså 2100 kr och faktureras under april månad.
  • Att retroaktivt godkänna upprättandet av de dokument som krävs för att ansöka om betalningsföreläggande hos de medlemmar som har skulder till föreningen genom obetalda årsavgifter.

Styrelsen informerade om året som gått och blickade framåt mot ett något ovisst 2022:

  • Nära inpå årsmötet kommunnicerade skatteverket att samfällighetsföreningar inte längre är momsbefriade. Om detta får följder för oss omedelbart eller kan anstå till 2023 vet vi ännu inte.
  • Indexregleringarna på de tjänster vi köper in (främst grönyteskötsel och snöröjning) väntas bli höga

Årsmötesprotokollet i helhet:

Kategorier: Allmänt