I enighet med vad som beslutades på årsmötet så har en extra avgift om 2220 kr fakturerats hushållen för att lösa det lån föreningen tog för att finansiera asfalteringen 2021.

Protokollet finns att läsa här:

Sammanfattning från årsmötet – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org)

Dokumenten som låg till grund för beslutet finns att läsa här:

Årsmötesdokument – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org)

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften.

Den nye ägaren övertar tillsammans med gamla ägaren gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar” Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Svensk författningssamling 1973:1973:1150 t.o.m. SFS 2020:369 – Riksdagen :

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Kategorier: Allmänt