Information om den extra avgiften

I enighet med vad som beslutades på årsmötet så har en extra avgift om 2220 kr fakturerats hushållen för att lösa det lån föreningen tog för att finansiera asfalteringen 2021. Protokollet finns att läsa här: Sammanfattning från årsmötet – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org) Dokumenten som låg till grund för beslutet Läs mer…