Nu är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte. 

Anmälan sker här: https://rydeback.org/arsmote2021/

På grund av det rådande läget så kommer vi att ha årsmötet helt digitalt via Microsoft Teams. Det går att delta via surfplatta, nyare mobiltelefon samt dator. Enda kravet är att enheten är ansluten till internet.

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast två veckor i förtid, det vill säga 2021-04-15, och skickas digitalt till info@rydeback.org.

Viktiga punkter som kommer att avhandlas:

  • Genomgång av ekonomin
    Redovisning av det gångna året samt budget framåt.
  • Höjning av avgift
    Bland annat ett större asfalteringsarbete är kostsamt för föreningen.
  • Val av 3 styrelseledamöter
    Vi behöver fylla platserna i styrelsen och behöver därför fyra drivna personer som vill vara med och bidra. En av platserna är sekreterare då vår nuvarande flyttar. De övriga är en ledamot och två suppleanter. Stadgarna kräver att dessa platser fylls.
  • Kort information om vad styrelsen arbetar med på våra områden

Kategorier: Allmänt