Den 4 april klockan 19:00 är det dags för Samfällighetsföreningen Rydebäcks gård att hålla sitt årsmöte i Rydebäcks Församlingshem på Frösögatan 1.

Önskar ni delta digitalt, maila till info@rydeback.org så får ni en inbjudningslänk. Vi kommer inte att kunna erbjuda hjälp med att ansluta men kommer att öppna mötet en kvart innan för att alla ska hinna komma igång.

Motioner till årsmötet ska vara inkomna senast två veckor i förtid, det vill säga 2022-03-21, och skickas digitalt till info@rydeback.org.

Dagordning:

Dagordning:

 1. Val av ordförande för stämman.
 2. Val av sekreterare.
 3. Val av två justerare.
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 5. Styrelsen och revisorernas berättelser.
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar.
 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.
 10. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 11. Val av revisor.
 12. Övriga frågor.
 13. Stämmans avslutning.
Kategorier: Allmänt