Enligt beslut på det extra årsmötet i våras kommer vi att asfaltera delar av våra gångvägar. Arbetet inleds med preliminär start vecka 32.

Arbetet kommer att ske i tre etapper som finns specificerade nedan. Viss avvikelse mot skiss förekommer då vi valt att lägga till några gångar.

Se etapperna nedan

Kategorier: Allmänt