Fakturorna för årets avgift har skickats ut. I enighet med årsmötets beslut så höjs avgiften från 1400 kr till 2000 kr per år. Läs protokollet här: Dokument – Samfällighetsföreningen Rydebäcks Gård (rydeback.org)

Likt förra året fakturerar vi genom Fortnox för att minska administrationen. Vid utebliven betalning är det även Fortnox som kommer att hantera indrivningen.

Vid ägarbyte är det upp till den gamla och nya ägaren att inbördes reglera skulden för samfällighetsavgiften.

Den nye ägaren övertar tillsammans med gamla ägaren gamla skulder avseende samfällighetsavgifter, försenings- och inkassoavgifter.

Text ur ”Lag om samfällighetsföreningar” Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter Svensk författningssamling 1973:1973:1150 t.o.m. SFS 2020:369 – Riksdagen :

44 § Övergår delägarfastighet till ny ägare på annat sätt än genom försäljning på exekutiv auktion, svarar den nye ägaren tillsammans med den förre ägaren gentemot föreningen för oguldet belopp som dessförinnan påförts den förre ägaren enligt 42 eller 43 § och som ej förfallit till betalning tidigare än ett år före den bestämda tillträdesdagen.

Kategorier: Allmänt