Nedan finns årsmötesdokumenten att hämta hem:

Inkomna motioner:

Notering: Styrelsen har bett motionären till motion 2 att återkomma med förslag på beslut senast söndagen den 18/4 klockan 18:00. Inkommer ingen ändring kommer motionen att tas upp enligt nedan.

Kategorier: Allmänt